2. oddíl skautů a roverů Limba

Program oddílu je určený skautkám, skautům a roverům - dětem a mladým dospělým z 2. stupně ZŠ a ze SŠ. Limbáci a Limbačky se schází na týdenních družinových schůzkách, na střediskových a oddílových akcích (výpravy, výlety, tábory), účastní se větších regionálních, celostátních i mezinárodních akcí.

Vůdkyně oddílu: Mgr. Eliška Broučková

Naše družiny:

  • Medvídci - rádkyně Julie Fošenbauerová, Zeleneč
  • Potkani - rádce Martin "Klíma" Kliment, Zápy
  • Chrtíci - rádkyně Eliška Broučková, Zápy