2013-2014

14.-15.9 Zahajovačka I oddíly I info

18.-22.9. ObRok I roverský kmen I info

12.10. Postavme školu v africe I oddíly; veřejnost

18. – 20. 10. Výprava Hauenštejn I fotogalerie

21.10. První rádcovské setkání I rádcové a vedoucí z okresu I info

28.10.  Dobývání vrcholů: Smrk, Jizerky I skauti, skautky, roveři I fotogalerie

3. 11. Svíčkový pochod v Zápech I obecní akce, veřejnost I info

9. 11. Dobývání vrcholů: Milešovka, Čes. Středohoří I skauti, skautky, roveři, veřejnost I info

16. 11. Výtvarná dílna: pečení perníčků I oddíly I info

23.-24.11. JUNGLE MAFIA I 1. oddíl Sosna I info

23.-24.11. Čokoládová párty I skautky I info

24.11. Roverský diskuzní klub II I roveři I info

1.12. Zamykání studánek I veřejnost

5.12. Mikulášský závod I skautské rodiny a přátelé

5. – 8. 12. Výlet do Vídně I Roverský kmen

13. – 15. 12. Vánoční výprava I oddíly

23.12. Betlémské světlo I oddíly, kmen; veřejnost

24.1. Setkání po Česko-dánské létě v Čelákovicích I skauti, skautky, roveři

24.-25.1. Přespávání světlušek a Limba v ZOO I Limba

25.1. Zimní přechod Brd I oddíly, roveři I info

Karneval I veřejnost

30.3. Odemykání studánek I veřejnost

30.4. Čarodějnice v Zápech

1.6. dětský den v Zápech

13.6. lanové centrum? (pátek) I oddíly, kmen