Duchovní základy skautingu

Je téměř všeobecně známo, že skauti mají nějaké zákony a sliby, kterými se řídí. Naše zákony jsou ideály, ke kterým se hlásíme, a dobrovolně se zavazujeme se jimi řídit.

Je specifické, že naše zákony nejsou ani příkazy, ani zákazy... Jsou to konstatování toho, čím dobrý skaut zkrátka je a má být. Ani náš slib nehrozí žádným postihem za neplnění povinností - zato klade důraz na osobní zodpovědnost a sílu svědomí každého jednotlivce.

 

Skautský zákon:

 1. Skaut je pravdomluvný.
 2. Skaut je věrný a oddaný.
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut je veselé mysli.
 9. Skaut je hospodárný.
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
 • duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Skautské heslo:

Buď připraven!