... historie skautingu v Zápech sahá až do roku 1936?

V roce 1936 byl poprvé ustanoven oddíl skautů v Zápech, tehdy pod záštitou brandýských bratrů. Činnosti trvala do roku 1940, kdy byl Junák zakázán. K další obnově došlo po válce, ovšem opět jen na čtyři roky, do r. 1949. Krátce pracovali zápští skauti i v roce 1968, ovšem záhy opět přišel zákaz činnosti.

Poslední obnova proběhla v roce 1990 pod záštitou střediska Toušeň - a od roku 1993 jsme opět samostatným střediskem.