Jungle Mafia | Akční přespávání oddílu Sosna - 23. 11. 2013

Tentokrát i pro nečleny oddílu!

Podmínkou účasti 8 - 14 let.

Nikoho v oddíle ještě neznáš? Pak se přihlas u vedoucího

Jardy "Higiho" Weigla: 774 920 456.