ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK 6.4.

Zveme Vás a Vaše děti

na druhé odemykání zápských studánek.

 

V sobotu 6.4. květinový průvod ze zápské návsi ke studánkám,

sraz v 17:00 - každý s sebou jeden kvítek pro vodníka a rusalky!

 

V 18:00 odemkneme studánky za Lázněmi

a sesedneme se k táboráku (doufejme, že už bez sněhu :)).

 

Pro ty, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne v přírodě:

od 14:00 do 16:00 úklid studánek, sraz na místě

(hrábě s sebou vlastní, doporučujeme holinky).