Postupný (sebe)rozvoj

 

O skautech se traduje, že jsou féroví a umí spoustu praktických věcí. To ale samozřejmě nepřichází samo od sebe. Většinu věcí se učíme s kamarády hrou a prožitím nejrozmanitějších dobrodružství se svým oddílem. Aby si každé dítě mohlo ověřit, co všechno už umí a i jako motivace k dosahování dalších zajímavých dovedností i znalostí slouží promyšlené sady zkoušek, stezek a cestiček. Jsou založené na principu sebehodnocení, takže výsledkem jejich používání je mimo jiné také větší schopnost sebereflexe a povědomí o vlastních možnostech.

 

Že to není suchopárná nuda se můžete hned přesvědčit!

 

Dovednosti a znalosti ve stezkách se dělí do šesti okruhů:

 • Co umím a znám
 • Kdo jsem
 • Můj kamarád
 • Můj domov
 • Svět okolo nás
 • Příroda kolem nás

 S těmito okruhy kompetencí pak pracuje vzdělávací program pro všechny věkové kategorie: světlušky a vlčata, skauty a skautky, rovery a rangers. Jak to konkrétně vypadá?

 

Světlušky a vlčata - 2.-5. třída

Základní páteř jejich hravého programu tvoří Cestička světlušek pro holky a Stezka vlčat pro kluky.

Cestičkou světlušek děti provází Lucinka, holčička z města, která přijela ke svému dědečkovi na venkov na prázdniny. Náhodou na zaprášené půdě našla kouzelnou lucernu, která ji zázračně umí proměnit v drobnou světlušku. Lucinka pak v několika příbězích objevuje svět lesních zvířat a získává nové kamarádky světlušky: Hbitušku, Hloubalku, Věrušku, Zlatušku, Zvídalku a Mechůvku. Také se utká se zlými tvory z Temniště a Lucinka poznává, že o opravdové kamarádství má cenu bojovat. Pokaždé, když se ukáže, že toho Lucinka zvládne o něco víc, než dřív, získá od Velké světlušky novou lucernu - nejprve má Hvězdnou, poté Měsíční a když už ví všechno, co znají světlušky z lesa, pak získá Sluneční lucernu.

Cestička světlušek se skládá ze čtyř knížeček, každá z nich je určena zhruba na jeden rok:

Nováček světlušek, Hvězdná lucerna, Měsíční lucerna a Sluneční lucerna.

Stezka vlčat je příběhem Mauglího z Knihy džunglí. Kluci se spolu s ním a jeho přáteli vlky, Baghírou, Bálúem a hadem Ká dozvídají o zákonech džungle a jejích tajemstvích, chrání svou smečky před divokými psi a potměšilými opicemi a učí ledasčemu, co je užitečné pro přežití nejen v pralese. Tak, jak sílí Mauglí a vlčata znají stále víc, postupují jednotlivými stupni své stezky.

Stezka vlčat se skládá ze čtyř sešitů, splnění úkolů v každém z nich je rozvrženo asi na rok:

Nováček vlčat, Mauglí mezi vlky, Mauglí v džungli a Mauglí v lidské vesnici.

 

 

Cestičky a Stezky vlčat

 • vyžadují po klucích i holkách stejné znalosti, ale nabízejí jim je v pro ně lákavé legendě
 • jsou dobrodružstvím pro celou družinu, protože se plní na schůzkách a akcích
 • stupňují svou náročnost s ohledem na věk
 • jsou zakončeny odměnou: nášivkou a možností splnit zvláštní zkoušku odvahy: Zkoušku džungle nebo Nástrahu jeskyně.

 Stezku a Cestičku doplňují Vlčci a světýlka - odborky pro světlušky a vlčata. Jsou to drobné zkoušky z různých oblastí, za jejichž zvládnutí přibývají na kroje dětí nové nášivky. Tak lze zvládnout třeba odborku modeláře, lukostřelby, zdravotníka, ekologa, zpěváka... a mnoho jiných. Třetí v řadě je pak Závod vlčat a světlušek, kde děti z různých oddílů poměřují své dovednosti.

 

Skauti a skautky - 6.-9. třída

Program skautů a skautek je již náročnější a kromě her se do něj zapojuje také společná práce na nejrůznějších projektech. Skautská stezka to zohledňuje, ba přímo vyžaduje. Skauti se s  ním vydávají za dobrodružstvím čtyř živlů a za výzvami, které představuje přežití v přírodě, ve městě, mezi lidmi i přežití sebe sama :)

  

 

Celkem má začátek a čtyři stupně:

Nováčka, Stezku země, Stezku vody, Stezku vzduchu a Stezku Ohně.

 Se splněním každého stupně má skaut možnost začít plnit další, složitější stupeň a zároveň, jako odměnu, získává možnost splnit některou z náročných skautských Výzev, podle toho, jak daleko na Stezce došel:

 • Noční bdění
 • Ranní svítání
 • Výsadek
 • Noční návrat
 • Tři orlí pera
 • 24 hodin na stromě
 • Dva dny bez ničeho

Kromě stezek si mohou skauti a skautky plnit také odborky a jednou za dva roky změřit síly s jinými družinami na Svojsíkově závodě.

 

Roveři a rangers (roverky) - 15 až cca 25 let

Vzhledem k tomu, že jde o skupinu od dospívajících po mladé dospělé, stezky podobné těm skautským tu neexistují. Jen nabídky projektů a akcí, mezi nimiž si roveři vybírají, se svou roverskou družinou se do nich pouští, a získávají tak další a další dovednosti a znalosti - mimo jiné také o svých vlastních schopnostech a vlastnostech. Do této nabídky patří:

 • Roverské lesní kurzy jako je sebepoznávací Fonticulus a pro starší Fons. Nebo kurzy zaměřené na podporu činnosti a inspiraci roverských družin a kmenů, např. kurzy Svatoplukovy pruty nebo Safír.
 • Rozličné vzdělávací akce v kdejakém oboru: fotografický letní kurz Obscura, kurz stavění lanových lávek Lanáč, zdravotnické kurzy a záchranářská lesní škola SeLešKa, obsáhlý a mnohovrstevnatý Mikulášský seminář... Pro skautské hospodáře určený kurz MuŠKA a další.
 • Velká setkání jejichž součástí bývají výměny zkušeností a opět přednášky, exkurze, projekty z rozmanitých oblastí. Např. roverské setkání ObRok, případně zahraniční akce jako Moot nebo mnohá jamboree.
 • Roverské závody, které bez výjimky znamenají výzvu pro psychické i fyzické limity svých účastníků. Obvykle mají podobu velké a náročné terénní hry. Jedněmi z nejznámějších jsou HELP (simuluje dopravu zraněných ze zříceného letadla skrz náročný terén) nebo Závod tří vrchů, náročný orientační závod dvojic.

 

Mnoho dalších projektů a akcí, do kterých se roveři mohou zapojit (Postavme školu v Africe, Kapka, Noční přechod Brd...)- a ještě více těch, které si mohou sami stvořit. Měřítkem dobrého roverského programu pak je, nakolik odpovídá našemu zákonu, heslu roverů "Sloužím!" a snaze o seberozvoj.

 

Roveři, kteří se zapojují do vedení oddílu, střediska či jiných jednotek, pak prochází vzděláním pro činovníky:

Vedoucí

Skautský vedoucí je dobrovolník pracující s dětmi, který se svou příslušností k Junáku zavazuje vzdělávat a vychovávat děti podle stanov své organizace. Aby toho byl schopný, aby byl důvěryhodný a aby se rodiče o své děti nemuseli bát, prochází vedoucí zvláštním vzdělávacím systémem:

 • Čekatelská zkouška po 15. roce opravňuje ke spoluvedení oddílu a k samostatnému vedení menší akce. Skládá se z bezpečnosti, zdravovědy, psychologie, duchovních základů skautingu, hospodaření... Většinou jí předchází týdenní či víkendový přípravný kurz.
 • Vůdcovská zkouška je podmíněna 18 lety, ČZ a zdravotnickou kvalifikací s akreditací MŠMT. Lze říci, že je to nejdůležitější zkouška v Junáku. Skládá se z psychologie, pedagogiky,zdravovědy, metodiky, hospodaření a dalších a umožňuje kvalifikovaně vést jak oddíl, tak vyšší správní jednotky. Zkoušce obvykle předchází víkendový či týdenní přípravný kurz. Vůdcovské zkoušky v Junáku jsou od MŠMT akreditovány jako dostatečná kvalifikace pracovníka s mládeží.
 • Instruktorská zkouška je nejvyšším stupněm vzdělání v Junáku. Umožňuje vést kurzy vzdělávající skautské vůdce. Zkoušce předchází přípravný kurz.

Ke vzdělávání vedoucích se pak řadí mnoho průběžných akcí, na nichž získáváme nové informace a vyměňujeme si zkušenosti. Lze uvést např. Poradní skálu, Elixír, Mikulášský seminář, všechny skautské kurzy, VVZ (Velkou výměnu zkušeností), edice metodických příruček a množství jednorázových seminářů.

 

Nakonec nám tu chybí: Sluníčka (MŠ, 1. třída)

Pro děti předškolního věku v tuto chvíli neexistuje oficiální metodika, protože ještě nejsou oficiální věkovou skupinou, jíž se Junák zabývá. Ale vzhledem k tomu, že podobné družiny, jako je ta naše, vznikají po celé republice v mnoha oddílech, na této metodice se už pracuje. Prozatím u nás pracujeme se seznamem dovedností, který jsme vytvořili na základě zkušeností z práce se Sluníčky, a tyto dovednosti se snažíme během celoročního programu dětem ve hrách nabízet. Z toho nejpragmatičtějšího hlediska směřují především k tomu, aby družina kamarádsky fungoval, pro děti nebyl problém zvládnout letní tábor a cítily se jako členové celého oddílu. Okruhy těchto dovedností jsou: Chování a komunikace v družině, Skautská přípravka, Vztah k přírodě, Zručnost, Fyzická zdatnost, Pomoc druhým, Samostatnost, Zvídavost a Bezpečnost a zdraví.