Rádcovské posezení 14.12.

Podruhé se rádci z našeho okresu sešli k debatě nad odměnami a tresty použitelnými v družinách a volné diskuzi o starostech jednotlivých družin. Posezení doplnila krátká přehledová přednáška o vývojové psychologii dětí předškolního a mladšího školního věku.