Registrace 2011

Od aktuální registrace jsme se rozhodli pozměnit výši vybíraných poplatků. Nejde však o změnu samoúčelnou a, jak doufáme, ani příliš zatěžující. Co nás k tomu vedlo:

 • náš skautský okres se rozhodl zvýšit částku, kterou mu z každého registračního poplatku odvádíme - peníze takto získané navíc budou využity k podpoře vzdělávání vedoucích, tj. k hrazení jejich kurzů a k finanční odměně středisek s dobře kvalifikovanými vedoucími. Těchto možností hodláme využít. Nicméně je zapotřebí tím pádem alespoň částečně navýšit i nám zůstávající část poplatku.
 • čeká nás na jaře, díky podpoře naší obce, stěhování do nové klubovny a s ním spojené výdaje - získané peníze se tak k dětem vrátí v podobě zařízení kluboven.

Také jsme se rozhodli ponechat nižší možný poplatek vedoucím, členům střediskové rady. To proto, že všichni naši vedoucí (popř. jejich rodiče) v průběhu roku doplácí svou činnost pro děti např. v podobě účtů za telefon, tisku na domácích tiskárnách, dopravy, hrazení vždy přinejmenším části nákladů na své vzdělávání apod. z vlastní kapsy. 

A kolik tedy vybíráme?

 • Mladší členové do 18 let
  • Máte-li ve středisku jen jedno dítě z rodiny --> 600 Kč
  • Máte-li ve středisku dvě a více dětí z rodiny --> nejstarší dítě pod 18 let 600 Kč, každé další dítě 400 Kč
  • Člen starší 15 let, který je členem střediskové rady --> 400 Kč (již zahrnuje předplatné časopisu věkové skupiny, se kterou pracuje)
  • Zvláštní případ: máte-li ve středisku mladšího člena stř.rady a další mladší dítě --> platíte 400 za mladšího vedoucího plus 400 za další dítě.
 • Starší členové nad 18 let
  • oldskaut, člen střediska --> 500 Kč
  • člen střediskové rady --> 400 Kč (již zahrnuje předplatné časopisu věkové skupiny, se kterou pracuje)
 • Plus dobrovolné předplatné skautského časopisu
  • 40 Kč za rok - v zásadě časopis podle odpovídající věkové skupiny, neurčí-li předplatitel jinak (tj. Světýlko pro světlušky, vlčata, Skaut-Junák pro skauty, skautky, Roverský kmen pro rovery a Skautský svět pro dospělé)

Poplatek je nutné odevzdávat zároveň s vyplněnou registrační kartou a to nejlépe do 7.1. 2011:

Registrační karta mladšího člena Junáka2.doc (355 kB)
Registrační karta staršího člena Junáka.doc (342 kB)