REGISTRACE 2019 - přihláška

A je to tu, každoroční sčítání skautského lidu čili registrace 2019 :). Odevzdáváme do 31.1.!

Letos vyplňujeme NOVÉ přihlášky dle GDPR - pravidel nakládání s osobními údaji. KAŽDÝ člen tedy prosím vyplní přihlášku včetně poučení o nakládání s osobními údaji - formuláře dostanete budˇna schůzkách nebo jsou k vyplnění zde. I elektronicky vyplněné pdf je ale nutné vytisknout a odevzdat s vlastnoručním podpisem. 

Vyplněné a podepsané přihlášky se zaškrtnutými souhlasy odevzdávejte u rádců družin (dospělí a rádcové odevzdávají k Elišce). 

Přihláška člena do 18 let: el_prihl_ml.pdf (193,9 kB)

Přihláška dospělého člena: el_prihl_dp.pdf (190,7 kB)

Poplatky a další info: doplnky.docx (15413)

JAK S REGISTRAČNÍM POPLATKEM?

Registrační poplatek je poplatkem za členství v naší organizaci na další rok.

  • ·       Mladší člen: 650 Kč

    ·       Sleva pro 2. a další sourozence: 450 Kč

    ·       Dospělý člen, podporující středisko: 500 Kč

    ·       Aktivní vedoucí: 400 Kč

  • +40 Kč za spolkový časopis

Poplatek uhraďte buď v hotovosti u rádců nebo na účet střediska:  243330151/0300, VS 0119, do zprávy jméno člena (členů).

 

243330151/0300