...skautský vedoucí umí víc, než uzly?

Skautský vedoucí potřebuje ke své dobré práci znalosti a dovednosti z mnoha oblastí: managamentu, psychologie, pedagogiky, zdravovědy, bezpečnosti, hospodaření, práva... Tyto dovednosti mu zajišťují skautské kurzy, setkání a semináře. Mají obvykle podobu letních táborů a víkendových akcí. Slouží jako zdroj poznání i inspirace a o  zábavu tam obvykle není nouze. Svou kvalifikaci si vedoucí potvrzují skládáním zkoušek: čekatelské, vůdcovské, zdravotnické, manažerské, instruktorské, odborné. Tyto zkoušky mají certifikaci MŠMT pro pracovníky s mládeží - a Junák je považován za jednu z mládežnických organizací s nejlepším vzdělávacím programem.

Kromě toho potřebuje dobrý vedoucí také dostatek zkušeností - k jejich postupnému získávání slouží systém rádců u družin, kdy již 13letí skauti přebírají zodpovědnost za tvorbu programu a pracují pod patronací starších vedoucích. Tento princip vedení kolektivu vrstevníkem či jen o málo starším rádcem je součástí družinového systému, jednoho ze základních kamenů skautského know-how.