TŘÍKRÁLOVÉ KLOUZÁNÍ 5.1. 2020

Po roce opět pomáháme brandýské Charitě s její Tříkrálovou sbírkou! Vybrané peníze podpoří činnost brandýského Azylového domu sv. Gerarda pro matky s děmi, osobní asistence a nízkoprahového centra pro lidi bez domova ve Staré Boleslavi.
 
Zveme všechny naše skauty a skautky k aktivní účasti na Klouzání, kde společně zajistíme hry pro malé děti, prostřídáme se v kostýmech Baltazara, Melichara a Kašpara a v neposlední řadě si taky zabruslíme, takže s sebou nejen skautské šátky, ale i brusle :) 
 
Akce trvá celé odpoledne od jedné do pěti, ale abychom tam nezmrzli, prosíme družiny Medvídků a Veveřic, aby dorazily v čase 13:00-15:00,   a družiny  Bílých Vlků a starších Jamajčanek, aby přišly mezi 15:00 a 17:00. Členy těchto družin prosíme o potvrzení účasti, popř. omluvu z akce, via SMS jejich příslušným vedoucím ideálně do 2.1. Děkujeme.
JDE O AKCI PRO VEŘEJNOST - S RADOSTÍ SE NA KLUZIŠTI A U SVAŘÁKU ČI KAKAA POTKÁME TAKÉ S RODIČI, SVĚTLUŠKAMI A VLČATY :)