Zahajovačka

3. 9.

Zahájení skautského roku pro oba oddíly, s informační schůzkou pro rodiče.